Bistå?

Her kan du finne nyttig informasjon for deg som vil bistå.
  • Bli fosterhjem

    Vi i DN Flekkefjord er helt og holdent avhengige av å ha fosterhjem til disposisjon. Uten fosterhjem har vi INGEN

  • Bli frivillig/bistå?

    Hva kan nettopp du gjøre for de hjemløse dyrene? De fleste i dag har et travelt liv med jobb, familie