ÅRSMØTE MED SAKSLISTE

Saksliste til DN Flekkefjord sitt årsmøte 2016.

 

Årsmøtet avholdes i grupperommet ved siden av peisestua på Tjørsvågheimen (2.etg) onsdag 30.03.16 klokka 19.00.

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av ordstyrer og valg av møteleder

3. Årsmelding

4. Handlingsplan

5. Revidert regnskap

6. Framlegg av budsjett og godkjenning av dette

7. Valg av revisor

8. Valg av leder, styre og varamedlemmer

9. Valg av valgkomite for neste års styre

10. Gjennomgang av innkommende saker Det blir servert kaffe, te og svært enkel bevertning. Medlemmer har fått innkalling med frist for å melde inn saker og det er kun medlemmer som har stemmerett.

VEL MØTT!