HVEM ER DETTE SIN PUS? Kvinesdal

Holder seg i området ved Kvinesdal stadion/»heimen».
Vi vil komme i kontakt med eieren (for å kartlegge hvilke katter som har hjem og ikke i området pga store utfordringer med formering av katter og videre handlinger) 🐈