HVEM SAVNER??

HVEM ER DETTE SIN PUS??
Hun oppholder seg på Kvelland i Flekkefjord.
Tam og kosete.
Ikke chippet, dessverre!
Ingen i området kjenner til katten.