Katt funnet i Farsund

HVEM SAVNER??
Funnet på Saudland mot Farsund.
Tillitsfull katt, så den bør være savnet av eier..
DEL