Myter om kastrering

Har du spørsmål om kastrering, sjekk ut den nye siden kastrering.no
Vi deler også denne artikkelen som vi har fått tilsendt av Dyrebeskyttelsen Norge:  


«Nei – katten din MÅ ikke få et kull med kattunger”

–          Om katter og kastrering

 

For å få gjort noe med problemet med hjemløse katter så er kastrering en av veldig få løsninger, men ulike oppfatninger og myter om katt kan stå i veien for en løsning på dyrevernproblemet.

  1. Katten må få  et kull med kattunger før kastrering…

Katten har ikke behov for et kull  kattunger for å utvikle seg normalt fysisk eller  psykisk.  Forskning viser heller det motsatte, fordi tidlig kastrering bidrar til at katten kommer seg raskere etter inngrepet og risikoen for komplikasjoner minimeres.

 

  1. Katten min forandrer personlighet…

Ja, til det positive!  Kastrerte katter slåss mindre og dette resulterer færre skader og spredning av sykdommer. De streifer mindre og er også da i mindre fare for å forsvinne eller utsettes for ulykker. Kastrerte katter kan legge mer på seg, men hvis dette skjer så er det grunnet for mye mat og for lite mosjon. Reduser kaloriene – ha et godt kosthold og la katten mosjonere! Det er viktig å tilby kastrerte katter et tilpasset fôr.

 

  1. Hvis alle katter blir kastrerte, vil det ikke finnes flere kattunger…

Det vil alltid finnes individer av dyr som ikke blir kastrert verden rundt og derav alltid være i stand til å reprodusere seg. Siden hjemløse dyr er et dyrevernproblem som rammer så mange dyr og det finnes ikke per dags dato nok hjem til alle disse dyrene – og inntil dette nærmest umulige målet er oppfylt, bør folk som ønsker å ha katt ta ansvar for at det ikke fødes flere katter inn til fremtidig hjemløshet.

 

  1. La naturen ordne opp – vi skal ikke bestemme om katter skal/skal ikke få lov til å reprodusere seg…

Mennesket har allerede grepet inn i naturen og domestisert katter til å bli et dyr i familien – katten er nå avhengig av mennesker og arten er ikke lenger utsatt for naturlig seleksjon. Hvis man mener at naturen skal ordne opp bør man logisk da heller ikke holde dyr i familien. Hvis man først har valgt å ta dyr inn i familien skal man også ta ansvar for dyret og sikre det god helse, og ikke minst forhindre lidelse for flere dyr siden det ikke finnes gode nok hjem til alle katter som fødes i dag.

 

  1. Det  er for dyrt…

Det er ditt valg i utgangspunktet å ha et dyr i familien. Med dyr følger ansvar og omsorg akkurat som for resten av familien. Før man tar til seg et dyr i familien skal det vurderes både om du kan tilby et godt liv til dyret og om du har økonomi og tid til dyret. Å eventuelt fostre opp kull med kattunger vil også medføre kostnader. En ukastrert hannkatt som både utsettes for skader og sykdommer vil også kunne føre til store kostnader for deg.

 

  1. Katten kan få p-piller…

Bruk av hormoner i form av p-piller øker risikoen for jursvulster, livmorbetennelse og diabetes.  P-piller er heller ikke et sikkert valg fordi katten kan kaste opp pillen eller spytte den ut.

 

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge ved Linda Pedersen

 

 

Kilder:

Komsa Dyreklinikk ”Kastrering/sterilisering av katt”.

Dyreklinikk.no ”Kastrering og sterilisering av kjæledyr”.

Norsk Huskattforening

Mattilsynet

Rapporten ”Hjem, kjære hjem?”, 2009, Dyrebeskyttelsen Norge

Rapporten ”Eierløse/forvillede katter”, 2001, Arbeidsgruppe oppnevnt av Statens dyrehelsetilsyn etter anmodning fra Landbruksdepartementet.

Den norske Veterinærforening