«Jeg har kommet over et skadet dyr! Hva gjør jeg??»

Hva gjør jeg?

Alle borgere i landet har i følge Dyrevelferdslovens §4 hjelpeplikt når de finner dyr som lider. Kommer du over et sykt eller skadet dyr, skal du hjelpe det så langt du kan. I tillegg skal du melde fra til eier, alternativt veterinær eller politiet dersom eieren ikke er kjent. Om en sykdom eller skade er av et slikt omfang at dyret må avlives av dyrevelferdsmessige årsaker uten at eier er kjent, så skal mattilsynet dekke utgiftene til dette.

Trafikkskadde dyr

Katter, hunder og andre dyr blir påkjørt i trafikken. Ihht. vegtrafikkloven har sjåføren et spesielt ansvar for å sjekke omfanget av skadene og yte den hjelp som er nødvendig.
Skader du eller kommer over et skadet viltdyr, skal viltnemda kontaktes. Kommer du over et mer typisk husdyr som hund eller katt skal dyrlege kontaktes.

Hvis uhellet er ute, hva gjør du? Vi har ikke alle svarene, men kan komme med noen tips:

Kontakt dyrlege for å få vurdert skadene. I mange tilfeller vil katten bli avlivet på grunn av omfattende skader, men de slipper å lide lenger enn nødvendig.
Meld fra til oss i DN Flekkefjord så kan vi bistå med etterlysning av eier.  Utover det kan vi ikke gjøre så mye mer enn deg med den skadede katten, da vi er en frivillig organisasjon uten medisinsk kompetanse.
Ta gjerne et bilde på mobilen. Ikke for at det skal deles med hele verden, men det kan komme til nytte i oppsporing og avklaring av eier. F.eks. Hvis noen savner en katt, så kan et lite kjennetegn på et bilde være akkurat det de trenger for å avkrefte eller bekrefte at det er deres katt.

Sjekk for id-chip. Chip leses av på en chip i nakken, fortrinnsvis hos dyrlege, men også vi i DN Flekkefjord har en chipleser tilgjengelig.

Ta vare på katten. En skadet katt er naturligvis en redd katt, de kan komme til å gjemme seg og lide en grusom død om de ikke blir tatt vare på.
Vi har hjulpet katter som omtrent har trukket sin siste pust i fanget vårt, på vei til dyrlege. Da har de hvertfall ikke dødd alene.

Vi nevner katt spesielt fordi katter blir oftere påkjørt enn andre dyr, ettersom de er mer rundt alene enn f.eks. hund. Og still deg gjerne spørsmålet, hva ville du gjort om du kom over en skadet hund? Den hadde du nok helt sikkert hjulpet. Hvorfor skal det være annerledes med en katt?

Den generelle hjelpeplikten (jfr. dyrevelferdsloven) gjelder også dem som tilfeldig kommer over et påkjørt og allerede dødt dyr. Dersom dyret er dødt, og du finner det i vegkanten, skal levningene håndteres ihht. avfallsbestemmelser.