Saksliste til årsmøtet

SAKSLISTE for årsmøtet, DN Flekkefjord som holdes 28.03.19
 
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og møteleder
3. Årsmelding
4. Handlingsplan
5. Revidert regnskap
6. Framlegg av budsjett og godkjenning av dette
7. Valg av revisor
8. Valg av leder, styre og varamedlemmer
9. Valg av valgkomitè for neste års styre
Gjennomgang av innkommende saker (ingen saker mottatt)
Velkommen til våre medlemmer!